Foto's en Video's


"carry-back" analysen

HOSCH - economische analyse


Schrapers louter als accessoire? Nee!

HOSCH heeft transportbandreinigers altijd beschouwd als een kapitaalgoed, omdat ze de bedrijfskosten van een bandinstallatie drastisch laten dalen, door reductie van:

  • de opruimkosten.
  • het materiaalverlies.
  • het verslijten van onderdelen in het systeem.
  • verdere onwenselijkheden.

zoals bandscheefloop.

Om dit te boekstaven, heeft HOSCH een eigen vergelijkende meetmethode ontwikkeld. Hierbij wordt de prestatie van verschillende reinigingssystemen gemeten en aan de hand van verschillende parameters economisch beoordeeld. Voor transportbandexploitanten betekent dit een duidelijke investeringszekerheid.

Ondertussen heeft HOSCH wereldwijd honderden van zulke metingen verricht en steeds meer transportbandeigenaren kiezen voor deze meetmethode. HOSCH is overigens de enige leverancier van transportbandreinigers wereldwijd, die zichzelf op deze manier zonder voorbehoud met anderen durft te vergelijken.

 

© 2018 · HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH
Am Stadion 36 · 45659 Recklinghausen · Duitsland
Algemeen directeur: Cornelia Kill-Frech, Eckhard Hell, Dirk Heidhues
Laatste verandering: 2018-06-05 / 10:55 (CET)